รางวัลแห่งความสำเร็จ

Recognition Of Achievement

คิง เพาเวอร์ เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดอากร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรจนเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับรางวัลจากองค์กรและสถาบันอันทรงเกียรติ
มากมาย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

Highlights

2566

GLOBAL GOOD GOVERNANCE

2566

EIA MONITORING AWARDS

2565

Frontier Awards

2565

City of Leicester Award

2564

Frontier Awards 2021

2564

FA Cup

2563

DFNI-frontier Asia Pacific
Awards 2020

2563

Zero Accident Campaign 2020

2562

WORLD BRANDING AWARDS

2562

Area 2019 Social Empowerment

2562

Zero Accident Campaign 2019

2561

Frontier Awards

2561

Zero Accident Campaign

2561

Football Business Awards 2018

2560

DFNI Awards for Travel Retail Excellence in Asia/Pacific

2560

Thailand Energy Award

2560

The British Open Polo Championship

2559

DFNI Awards for Travel Retail Excellence in Asia/Pacific

2559

Environment Impact Assessment Monitoring Awards

2559

PREMIER LEAGUE

2558

DFNI Awards for Travel Retail Excellence in Asia/Pacific

2558

โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

2558

THAILAND POLO KING’S CUP

2557

DFNI Awards for Travel Retail Excellence in Asia/Pacific

2557

Thailand Energy Awards

2557

EFL Championship

2556

CHAIRMAN AND CEO OF KING POWER GROUP

2556

Superbrands Awards

2556

Thailand Polo King’s Cup

2555

DFNI AWARDS FOR TRAVEL RETAIL
EXCELLENCE IN ASIA/PACIFIC

2555

Leed-NC : U.S. Green Building Council (USGBC)

2554

MOODIE REPORT TRAVEL RETAIL INDUSTRY

2554

ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT
MONITORING AWARDS 2011

2554

Environment Impact Assessment Monitoring Awards

2553

Frontier Awards

2552

SUPERBRANDS AWARD

2551

Frontier Awards

2550

THE RAVEN FOX AWARDS
FOR TRAVEL RETAIL EXCELLENCE
IN ASIA/PACIFIC

2549

The Raven Fox Awards For Travel Retail Excellence In Asia/pacific

2548

The Raven Fox Awards For Travel Retail Excellence In Asia/pacific

2547

Boss of the Year

2545

The Raven Fox Awards For Travel Retail Excellence In Asia/pacific

2543

The Raven Fox Awards For Travel Retail Excellence In Asia/pacific

กลับสู่ด้านบน